19. maaliskuuta 2013

Vuoranantajan vastuu - kun vuokralainen mokaa

Soviet apartment Kauppalehden keskustelupalstalla kyseltiin voiko vuokranantaja joutua korvausvastuuseen jos vuokralainen aiheuttaa vahinkoa muiden asukkaiden omaisuudelle:

Jos esim vuokralainen sammuu suihkuun ja taloon tulee vesivahinko, joka aiheuttaa vaurioita muissa asunnoissa. Jos/kun vuokralainen ei korjauslaskusta selviä, tuleeko automaattisesti lasku ko. asunnon omistajalle?

Yleisesti ns. 'vahingot' voidaan jakaa kahteen kategoriaan:

1. Jos vahinko tapahtuu ilman kenenkään tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta (=huolimattomuutta), niin silloin kukaan ei ole korvausvastuussa. Jokainen kärsii omat vahinkonsa, kyseessä ns. 'Act of god'. Tämä koskee myös välillisiä vahinkoja: salama iskee puuhun tontillasi ja puu kaatuu naapurin talon päälle -> et ole korvausvastuussa. 

 2. Kaikissa muissa tapauksissa se henkilö joka on ollut huolimaton tai tahallaan tehnyt jotain on korvausvelvollinen. Vahingonkorvauslaki kertoo: "Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu." 

Tällaiset tapaukset voidaan jakaa vielä kahteen:
 2.1. Jos kyseessä on huolimattomuus, mutta ei törkeä sellainen, niin koti/vastuuvakuutus yleensä korvaa. Esim. unohdat hellan päälle-> syttyy tulipalo. 
2.2. Jos kyseessä on törkeä huolimattomuus tai tahallisuus, niin vakuutus ei korvaa. Esim sammut suihkuun -> vesivahinko. 

Teon törkeyden määrittäminen ei välttämättä ole helppoa. Rikoslaissa mainitaan törkeästä huolimattomuudesta: "Se, pidetäänkö huolimattomuutta törkeänä (törkeä tuottamus), ratkaistaan kokonaisarvostelun perusteella. Arvostelussa otetaan huomioon rikotun huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys, vaarannettujen etujen tärkeys ja loukkauksen todennäköisyys, riskinoton tietoisuus sekä muut tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet."
Käytännössä siis oikeus joutuu ratkaisemaan onko tapaus törkeä. Älkää siis olettako, että hellan aiheuttama tulipalo ei voisi olla törkeää huolimattomuutta!

Missään tapauksessa vuokranantaja ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen vuokralaisen töppäyksistä, ellei hän ole itse ollut huolimaton tai on ollut osallisena tapahtumaan (esimerkiksi ollut tietoinen uhkaavasta vahingosta eikä ole tehnyt mitään sen estämiseksi). Vrt. jos annat auton avaimet humalaiselle, olet pulassa, mutta jos annat auton avaimet selvin päin olevalle kaverillesi et ole vastuussa, vaikka tiedät kaverisi joskus ryyppäävän rajustikin.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti

Aloita sijoittaminen Nordnetissä tai Mintos.com:ssa!

Ota yhteyttä

Nimi

Sähköposti *

Ilmoitus *